ရွှေတိဂုံစေတီ အင်္ဂါရပ်တော်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် သိမှတ်ဖွယ်ရာအကျဉ်း
ရွှေတိဂုံစေတီတော် ထီးတော်

ထီးတော်ဘုံဆင့်ပေါင်း  –  ၇ဆင့်

ထီးတော်အမြင့်  –  ၄၃ ပေ (၁၃မီတာ)

အကျယ်ဆုံးအချင်း  –  ၁၅ ပေ ၆ လက်မ   (၅မီတာ)

ရွှေသားအလေးချိန်  –  ၀.၅ တန်

  (၅၀၀ ကီလိုဂရမ်)

လက်ဝတ်ရတနာမျိုးစုံ  –  ၈၃၈၅၀ ခု

ရွှေဆည်းလည်းပေါင်း  –  ၄၀၁၆ လုံး

ရွှေညောင််ရွတ်ပေါင်း  –  ၁၈၀၅ ရွက်

ငွေဆည်းလည်းပေါင်း  –  ၄၇၄ လုံး

ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးစပ် ဆည်းလည်းပေါင်း  –  ၇၉၃(ထီးထောက်)

ရတနာရွှေကြုတ်ပေါင်း  –  ၉ ခု

ရွှေတိဂုံစေတီတော် ငှက်မြတ်နားတော်

အရှည်ဆုံးနေရာ  –  ၄ ပေ ၂ လက်မ (၁၃၀စင်တီမီတာ)

အကျယ်ဆုံးနေရာ  –  ၂ ပေ ၆ လက်မ (၇၆စင်တီမီတာ)

အလေးချိန်  –  ၉၂၄ ပေါင် (၄၁၉ ကီလိုဂရမ်)

ရွှေတိဂုံစေတီတော် စိန်ဖူးတော်

အမြင့်  –  ၂၂ လက်မ (၅၆ စင်တီမီတာ)

အချင်း  –  ၁၀.၅ လက်မ (၂၇ စင်တီမီတာ)

စိန်လုံးရေ  –  ၄၃၅၁ လုံး

ကာရက်  –  ၁၈၀၀ ကာရက်

အထွတ်စိန်  –  ၇၆ ကာရက် (၈၇ရတီ)