ရွှေတိဂုံစေတီတော် လမ်းညွှန်

ဂြိုဟ်တိုင်များ
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ရင်ပြင်ပတ်လည်တွင် နေ့သားအလိုက် ဂြိုလ်တိုင် များကို ဂြိုလ်သက် အလိုက် စီစဉ်ပေးထားသည်။
မုခ်ကြီးလေးမုခ်၏ ဘယ်ညာတွင် ဂြိုလ်သက်တူ ဂြိုလ်တိုင်နှစ်တိုင် စီနှင့် ဂြိုလ်သက်အလိုက် ဂြိုလ်တိုင်ရှစ်တိုင်ရှိပြီး ထောင့်ကြီးလေးထောင့်တွင် ဂြိုလ်သက် အလိုက် ဂြိုလ်တိုင်လေးတိုင်ရှိသည်။
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ရင်ပြင်ပတ်လည်တွင် ဂြိုလ်တိုင်ပေါင်း ၁၂ တိုင် ရှိပြီး ဂြိုလ်သက်များ အားလုံးပေါင်းလျှင် အာကာသနဝင်းဓါတ် (၁၀၈) ရသည်။

ပင်မစာမျက်နှာ

စေတီတော်ဆိုင်ရာ

ဖူးမြော်ရန်နေရာများ

ပန်းဆယ်မျိုး

ပွဲတော်များ

ခရီးသွားလမ်းညွှန်